DL650 V-Strom ('04-'11)

V-Strom650 L2/XT ABS ('12-'16)

V-Strom650/XT ('17-)
0.138